Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie  się  w dniu 30.08.2017  o godz. 16.00,

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Gałczyńskiego 8 we Wrocławiu

– serdecznie zapraszam

 ponadto w dniach:

11.09.2017 r. zebranie grupy 1 o godzinie 15.30 oraz zebranie grupy 2 o godzinie 16.00,

12.09.2017 r. zebranie grupy 3 o godzinie 15.30 oraz zebranie grupy 4 o godzinie 16.00,

13.09.2017 r. zebranie grupy 5  o godzinie 15.30 oraz zebranie grupy 6 o godzinie 16.00,

14.09.2017 r. zebranie grupy 7  o godzinie 15.30 oraz zebranie grupy 8 o godzinie 16.00

 – informacje o zasadach odpłatności będą dostępne w nowym roku szkolnym na tablicy w holu przedszkola zapraszam do zapoznania się z informacjami.