Projekt edukacyjny „Przez śmiech do wiedzy”

Z przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało certyfikat stosowania nowatorskiej metody „Przez śmiech do wiedzy”. W okresie od września 2020 do stycznia 2021 nauczycielki realizowały z dziećmi projekt edukacyjny umożliwiający dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie i kształtowania właściwych nawyków higienicznych. Projekt miał na celu przedstawienie dzieciom tych ważnych tematów w sposób przystępny i radosny. Podczas zajęć wykorzystano między innymi film w formie kabaretu „Wycieczka do niewidzialnego świata” oraz grę planszową „Pokonaj złe bakterie i wirusy”.