RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU:

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

Martyna Kur

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Ewelina Lenkiewicz – Zalewska

SEKRETARZ: Emilia Pasek

SKARBNIK: Paulina Sroka

  • CZŁONKOWIE RADY:
  1. Monika Skrętowska
  2. Anna Spętana
  3. Marcelina Worońko
  4. Magdalena Leśniak
  5. Krzysztof Werner

 

  • SKARBNICY GRUP:
GRUPA SKARBNIK
ARTYŚCI Dorota Iskierka Górecka
PODRÓŻNICY Katarzyna Przybysławska
DZWONECZKI Małgorzata Bekier
KREDKI Emilia Polak
SÓWKI Anna Sobczak-Bednarz
ISKIERKI Tomasz Sroka
SPORTOWCY Joanna Buda
TROPICIELE Olga Smektała
MALI BADACZE Wojciech Szostak