RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU:

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

Olga Smektała