1. W godzinach: 6:30 – 8:30
  • schodzenie się dzieci
  • zabawy z udziałem i bez udziału nauczyciela
  • działania edukacyjne, w ramach podstawy programowej
  • zajęcia indywidualne i korekcyjno-wyrównawcze
  • zajęcia wspierające rozwój dziecka np. logopedyczne i z innymi specjalistami
  • zabawy integrujące grupę
  • zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 2. W godzinach: 8:30– 9:00 – śniadanie · przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków
 3. W godzinach: 9:00 – 11:30 · zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową: zajęcia edukacyjno-wychowawcze, dydaktyczne,
  • zabawy ruchowe
  • spacery
  • pobyt na placu zabaw
  • imprezy okolicznościowe
  • zajęcia dodatkowe
  • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
 4. W godzinach: 11:30 – 12:00 – obiad – zupa i podwieczorek
  • kształtowanie nawyków higienicznych
 5. W godzinach: 12:00 – 14:00
  • relaksacja (leżakowanie grupy młodsze)
  • słuchanie bajek czytanych i opowiadanych przez nauczyciela  
  • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastycznotechniczne
  • rozwijanie cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe w ogrodzie
  • ciąg dalszy działań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową
  • przygotowanie do obiadu – II danie i podwieczorku
 6. W godzinach: 13:45 – 14:30
  • obiad – II danie i podwieczorek
  • usprawnianie technik samodzielnego spożywania posiłków
 7. W godzinach: 14:30 – 17:00
  • kontynuacja działalności edukacyjnej · zabawy i gry dydaktyczne,
  • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe
  • praca wyrównawcza, indywidualna
  • zabawy dowolne według zainteresowań
  • zabawy wyzwalające aktywność motoryczną na powietrzu
  • rozchodzenie się dzieci.