POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA ROK 2022
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Rozstrzygnięcie postępowania

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Edytowalna forma załączników do SIWZ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Rozstrzygnięcie postępowania

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Edytowalna forma załączników do SIWZ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Rozstrzygnięcie postępowania

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – odp  na pytanie nr 1 do SIWZ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Edytowalna wersja załączników do SIWZ
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – zmiana treści SIWZ nr 1

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – zmiana treści SIWZ nr 2

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Odp SIWZ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Edytowalna wersja załączników do SIWZ

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAW MIĘSA I WĘDLIN DO PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – proszę o zapoznanie się z dokumentami i przesłanie oferty cenowej

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU – Rozstrzygnięcie postępowania