W roku szkolnym 2020/21  Przedszkole nr 23 uczestniczy w Programie ,,Bezpieczny  Dolnoślązak” . Organizatorem Programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Cele programu:

  • nabywanie i utrwalanie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętności współdziałania ze  służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
  • wsparcie przedszkoli w projektowaniu działań -mających na celu podniesienie świadomości dzieci na temat bezpiecznych zachowań.

Projekt edukacyjny realizowany w Przedszkolu nr 23 w ramach Programu ..Bezpieczny Dolnoślązak” został zatytułowany: ,,Nasz przedszkolak zawsze wie, jak bezpiecznie zachować się”. Program realizujemy podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych w grupach.

Wybrane przez przedszkole obszary realizacji programu:

  • Ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu
  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Bezpieczne środowisko
  • Bezpieczny wypoczynek

W związku z realizacją programu zapraszamy także Rodziców do zapoznania się z prezentacją multimedialną: Jak wybrać odpowiedni sprzęt rowerowy dla dzieci?. Ponadto zachęcamy także do korzystania z informacji dotyczących ochrony danych osobowych, które znajdują się na naszej stronie przedszkola w zakładce O Przedszkolu – Rodo (link poniżej) .

https://przedszkole23.edu.wroclaw.pl/index.php/rodo-2/

JAK DOBRAĆ ROWER ODPOWIEDNI DLA DZIECKA?