WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Czerwiec 2021

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU

Termin

Rodzaj

Opłaty

01.06.2021

Poniedziałek

Festyn z okazji Dnia Dziecka

W ramach planu pracy

Przedszkola, finansowane przez Radę Rodziców

02.06.2021

Wtorek

Zajęcia z edukacji wielokulturowej

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia

07-11.06.2021

poniedziałek- piątek

Projekt edukacyjny „ Ciało w ruch, bywaj zdrów! – promowanie zdrowego stylu życia”

W ramach planu pracy

Przedszkola

08.06.2021

wtorek

Teatrzyk Pacuś „ Opowieść o trzech barankach”

Opłacone z funduszu Rady Rodziców

09 i 15 06. 2021

Środa i wtorek

Warsztaty Śmiechoterapii

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia

14- 21.06.2021

Poniedziałek- poniedziałek

Uroczystości zakończenia przedszkola

dla oddziałów zerowych

W ramach planu pracy

Przedszkola