WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

WRZESIEŃ 2021

Termin

Rodzaj

Opłaty

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU

06-10.09.2021

Projekt edukacyjny

Radosny Przedszkolak- poznajemy siebie i zakątki naszego przedszkola.

W ramach planu pracy

Przedszkola

DZIAŁANIA WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

17.09.2021

piątek

Udział grup Zaczarowane kredki i Podróżnicy

w 28 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata
– Polska 2021 „Myślę, więc nie śmiecę”.

Rodzice dzieci z grup
Zaczarowane Kredki
i Podróżnicy przekazują rękawiczki
i worki niezbędne podczas akcji Sprzątania Świata