REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

ZWIERZAKI ŚMIECIAKI”

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału

w konkursie techniczno- plastycznym pt. „Śmieciaki- zwierzaki”

I. Cele konkursu:

– promowanie postaw proekologicznych

– edukacja dzieci w zakresie segregacji śmieci i ich recyklingu

– doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej

II. Zasady konkursu:

Należy wykonać dowolne realne zwierzątko z materiałów już niepotrzebnych (ścinków, pustych butelek, puszek, rolek od papieru, korków, darów przyrody itp.) Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 zwierzątko.

1. Czas trwania konkursu: od 13.09.-20.09.2021r.

2. Uczestnicy: Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola nr 23 we Wrocławiu

3.Prace należy przekazywać nauczycielom grupy.

4. Wymagania techniczne:

a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka

b. Technika dowolna

c. Format pracy: płaska lub przestrzenna

5. Metryczka: Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię
i nazwisko dziecka, wiek dziecka , grupę, do której uczęszcza dziecko .

6. Kryteria oceny: – zgodność z tematem, – oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość, – estetyka i staranność wykonania,

7. Komisja konkursowa: Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

8. Nagrody: W konkursie przewidziano dyplomy oraz wyróżnienia dla uczestników
z każdej grupy przedszkolnej.