Przedszkole nr 23 bierze udział w profilaktycznym programie edukacyjnym „Re@lnie Odpowiedzialni”, który jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odłącz się – Połącz się”.

Kampania jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są dzieci już od najmłodszych lat: e-uzależnienia.


Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by…

…poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica

…uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica

…wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień – relacja chroni.