Światowy Dzień Wody z PAH

Nasze Przedszkole przyłączyło się do obchodów

Światowego Dnia  Wody z PAH!

Celem obchodów było zwrócenie uwagi na globalne problemy związane
z dostępem do wody. Udział w obchodach był częścią tygodniowego projektu edukacyjnego Potęga Żywiołów, podczas którego powitaliśmy wiosnę oraz poznawaliśmy żywioły: ziemię, wiatr, ogień, wodę.

We wtorek 22.03.2022 r. nauczycielki przeprowadziły w każdej grupie zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne przekazane przez organizatora Światowego Dnia Wody z PAH. Dzięki zajęciom dzieci poznały znaczenie wody, zrozumiały, że jej zasoby na świecie maleją, dlatego każdy z nas może prostymi sposobami oszczędzać wodę. Dzieci przeprowadziły także proste doświadczenia z wodą oraz wykonały prace plastyczne związane
z tematem. Prace plastyczne wzbogaciły wystawę edukacyjną poświęconą wodzie, dostępną dla dzieci i Rodziców w szatni przedszkola.